Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne okresowe 5 letnie. Wykonujemy pomiary instancji elektrycznej po wymianie, czy na potrzeby ubezpieczyciela.

Rafał Ślepecki

+48 696-334-733

Montaż licznika, zwiększenie mocy.

Wykonane badania instalacji elektrycznej honorowane są przez: Państwową Straż Pożarną, Państwa Inspekcje Pracy, Sanepid. Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych, natężenia oświetlenia, natężenia oświetlenie stanowisk pracy, oświetlenia awaryjnego, instancji odgromowych. Nasze prace przeprowadzamy w mieszkaniach, żłobkach, przedszkolach, urzędach, wspólnotach mieszkaniowych, centrach handlowych. 

  • Posiadamy odpowiednie uprawnienia SEP z dozoru.
  • Nasze urządzenia pomiarowe posiadają certyfikaty kalibracji.
  • Gwarantujemy także działanie zgodne z obowiązującymi normami, które za każdym razem zostają skrupulatnie udokumentowane.
  • Gwarantujemy także działanie zgodne z obowiązującymi normami, które za każdym razem zostają skrupulatnie udokumentowane.

Pomiar ochrony przed dotykiem pośrednim (skuteczność zerowania) – polega na dokładnym sprawdzeniu pomieszczenia w celu wyeliminowania ryzyka porażenia prądem, wskutek dotknięcia metalowych części przewodzących.

Pomiar natężenia oświetlenia – pozwala na ustawienie odpowiedniej intensywności światła w danym pomieszczeniu, aby użytkownicy mogli czuć się w nim komfortowo i bezpiecznie.

Pomiar rezystancji izolacji – dzielimy je na jedno- i trójfazowe, gdzie badamy skuteczność ochrony izolacji przed bezpośrednim kontaktem oraz zagrożenie związane z wystąpieniem pożaru.

Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – element instalacji, zwiększający stopień bezpieczeństwa, dzięki czemu może dodatkowo chronić przed porażeniem prądem poprzez dotyk pośredni.

Pomiar instalacji odgromowej – umożliwia ocenę sprawności urządzeń, które mają całkowicie lub częściowo odprowadzać ładunek elektryczny piorunów do powierzchni ziemi.

Pomiar natężenia obciążenia – ułatwia znalezienie lokalnych przeciążeń, niesymetrycznego obciążenia albo brak kompatybilności niektórych elementów, które mogą ostatecznie prowadzić do większych awarii elektrycznych.