Jakich formalności wymaga przyłącze energetyczne

Przyłącze energetyczne stanowi element instalacji, który odpowiedzialny jest za połączenie zewnętrznej sieci elektroenergetycznej z domową instalacją elektryczną na danej działce rekreacyjnej, budowlanej. Wykonanie przyłącza energetycznego jest niezbędne, gdy chcemy mieć dostęp do krajowej sieci energetycznej, obsługiwanej przez określonych operatorów. W tym artykule zostanie wskazane, jakie wymogi formalne należy spełnić, aby takie przyłącze mogło być wykonane

Dwa rodzaje przyłączy energetycznych do działki

Przyłącze energetyczne napowietrzne - zazwyczaj wciąż widoczne w przypadku starszego budownictwa. Możliwe jest do wykonania wyłącznie w przypadku, gdy w niedalekiej okolicy jest napowietrzna instalacja energetyczna. Obecnie odchodzi się od tego rozwiązania, gdyż nie jest ono bezpieczne np. przy silniejszych wiatrach. Plusem jest natomiast to, iż nie trzeba wykonywać procesów związanych z wykopami, co wiąże się z większymi kosztami, bo trzeba do tego wykorzystać koparkę.

Kablowe przyłącze energetyczne - prąd prowadzony jest do posesji przy pomocy podziemnych kabli energetycznych. Najważniejszym elementem całej instalacji pozostaje złącze kablowe. Jest to specjalna skrzynka, którą montuje się na granicy posesji. Złącze/przyłącze kablowe zostaje wyposażone w licznik energii elektrycznej oraz w główne zabezpieczenia. Właściciel posesji nie ma dostępu do wnętrza skrzynki – cały osprzęt pozostaje własnością dostawcy energii elektrycznej. Ma to też dobre strony w postaci bezpłatnego serwisu i konserwacji złącza.

Kablowe przyłącze energetyczne pomimo zwiększonych kosztów z uwagi na wykopy, kładzenie kabli, zasypywanie jest polecane w szczególności w przypadku nowego budownictwa. Wiąże się to również z wymogiem wykonania bardzo szczegółowego projektu instalacji. Kablowe przyłącze energetyczne musi znajdować się w odpowiedniej odległości od innych mediów (przyłącza wody, gazu, kanalizacji, linii telekomunikacyjnej). Przebieg okablowania musi być dodatkowo naniesiony na mapę geodezyjną działki.

Warunki związane z przyłączem energetycznym

Każde przyłącze energetyczne wymaga sporządzenia odpowiedniej dokumentacji i przejścia procedury urzędowej. Pierwszym dokumentem, który trzeba pozyskać są warunki techniczne związane z przyłączeniem do sieci energetycznej. Zakład energetyczny zobowiązany jest do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą przejść inwestorowi do dalszych etapów związanych z wykonaniem przyłącza. W praktyce lepiej, aby warunki przyłącza zawyżone parametry. Dzięki temu zyskamy pewność, że instalacja nie ulegnie awarii podczas podwyższonego poboru prądu przez urządzenia domowe.

Zakład energetyczny został obłożony przez ustawodawcę terminem 30 dni na wydanie warunków technicznych. Wyjątkiem jest jedynie przyłącze energii elektrycznej, którego średnie napięcie przekracza 1 kV. Jednakże tak wysokie napięcie zazwyczaj wykorzystywane jest np. przez zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa. Tutaj obowiązuje termin aż 150 dni, dlatego warto poważnie się zastanowić przed złożeniem dokumentacji, gdyż błędy mogą znacząco wydłużyć cały proces.

Warunki techniczne przyłącza energetycznego

Wniosek o złożeni warunków technicznych, powinien zawierać kilka elementów, aby został pozytywnie rozpatrzony. Ich rodzaj może być uzależniony od wymogów konkretnego dostawcy. Dlatego przed złożeniem wniosku dowiedzmy się, jaka dokumentacja będzie niezbędna. Do najważniejszych dokumentów należy:

  • Akt własności lub inny dokument potwierdzający własność działki.
  • Plan zabudowy wraz ze szkicem sytuacyjnym (z naniesionym budynkiem).

W odpowiedzi Zakładu Energetycznego otrzymamy niezbędne informacje, które dotyczą:

  • Sposobu zasilania obiektu.
  • Preferowanego rodzaju przyłącza (przyłącze energetyczne napowietrzne bądź kablowe).
  • Miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
  • Wymaganych uzgodnień z zakładem energetyki.

Warunki techniczne są fundamentem dla inwestora do podejmowania dalszych kroków związanych z realizacją przyłącza energetycznego. W przypadku napowietrznego łącza energetycznego jest to właściwie koniec wstępnych procedur prawnych. Natomiast tak, jak wcześniej wspomniano, kablowe przyłącze wymagać będzie od nas jeszcze projektu. Gotowy projekt instalacji musi być dodatkowo uzgodniony w Zakładzie Energetycznym, a także w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji. Jest to kolejny powód, dla którego koszt przyłącza elektrycznego kablowego jest nieco wyższy.

Zakład odpowiedzialny jest za przeanalizowanie, czy dany projekt jest zgodny z wymogami i nie będzie sprawiał niebezpieczeństwa dla innych. Jeśli, łącze nie koliduje z innymi mediami, to uzyskamy zgodę, co oznaczać będzie możliwość przystąpienia do podłączenia prądu na działce.

Zapraszam do kontaktu Rafał Ślepecki
Tel: +48 696-334-733
03/03/2022

Zobacz również