Odbiory instalacji elektrycznej - Elektryk Wrocław - tel: 696334733

ISKRA - Kompleksowe usługi elektryczne we Wrocławiu.
Rafał Ślepecki
+48 696-334-733

Odbiory i przegląd instalacji elektrycznej - Wrocław

Oświadczenia OST oraz ZI do Tauron

  • Wykonujemy przeglądy instalacji elektrycznej po demontażu licznika energii elektrycznej.
  • Naprawiamy instalacje elektryczne po nielegalnym poborze prądu.
  • Wypisujemy oświadczenia z naprawy instalacji elektrycznej tzw. "Oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej"
  • Posiadamy uprawnienia ,,D" Dozór, niezbędne do podpisania protokołu końcowego. 
  • Wykonujemy przyłącza budowlane na budowy.
  • Montujemy skrzynki RBK.
  • Wypisujemy oświadczenie ZI. 


Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej:


Pobierz druk OST

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia
Oświadczenie o stanie technicznym instalacji


Pobierz druk ZI

Sprawdzenie instalacji elektrycznej oświadczenie OST Tauron Wrocław.

Wykonuje przeglądy instalacji elektrycznej w mieszkaniach firmach. Posiadam gotowe drugi do wypełnienia OST i ZI. 

Posiadam uprawnia elektryczne kategorii D Dozór wymagane przez Firmę Tauron do wykonania przeglądów instalacji elektrycznej.  Oraz wszelkie certyfikaty związane z tym zakresem prac. 

Zgłoszenie instalacji elektrycznej podpisujemy po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej według warunków Tauron. Jesli wcześniejszy elektyk nie posiadał odpowiednich uprawnień elektrycznych i kwalifikacji. A wykonał taką instalację elektryczną to wykonaniu przeglądu instalacji podpisujemy zgodę na zalaczenie.

Cena za usługi jest ustalana indywidualnie. Możliwość płatności gotówka , karta, blik, przelew.